מחירון RAM

מחירון 11.1.2020
דגם מחיר כולל מע”מ מחיר ללא מע”מ קבוצת רישוי אגרת רישוי מחירון כולל אגרת רישוי
ראם2500 LARAMIE (370 כ”ס) 5 מושבים ₪ 284,298 ₪ 242,990 8 ₪ 2,090  ₪ 286,388
ראם 2500 LARAMIE (370 כ”ס) 5 מושבים + RAMBOX  ₪ 290,148  ₪ 247,990 8 ₪ 2,090  ₪ 292,238
ראם 2500 LARAMIE (370 כ”ס) 6 מושבים ₪ 284,298 ₪ 242,990 8 ₪ 2,090  ₪ 286,388
ראם 2500 LARAMIE (370 כ”ס) 6 מושבים + RAMBOX  ₪ 290,148  ₪ 247,990 8 ₪ 2,090  ₪ 292,238
ראם 2500 LARAMIE PLUS (370 כ”ס) 5 מושבים ₪ 287,808 ₪ 245,990 8 ₪ 2,090  ₪ 289,898
ראם 2500 LARAMIE PLUS (370 כ”ס) 5 מושבים + RAMBOX ₪ 293,658 ₪ 250,990 8 ₪ 2,090  ₪ 295,748
ראם 2500 LARAMIE PLUS (370 כ”ס) 6 מושבים ₪ 287,808 ₪ 245,990 8 ₪ 2,090  ₪ 289,898
ראם 2500 LARAMIE PLUS (370 כ”ס) 6 מושבים + RAMBOX ₪ 293,658 ₪ 250,990 8 ₪ 2,090  ₪ 295,748
ראם 2500 LARAMIE GOLD (370 כ”ס) 5 מושבים + RAMBOX ₪ 313,548 ₪ 267,990 8 ₪ 2,090  ₪ 315,638
ראם 2500 LARAMIE GOLD (370 כ”ס) 6 מושבים ₪ 307,698 ₪ 262,990 8 ₪ 2,090  ₪ 309,788
ראם 2500 LARAMIE GOLD (370 כ”ס) 6 מושבים + RAMBOX ₪ 313,548 ₪ 267,990 8 ₪ 2,090  ₪ 315,638
ראם 2500 LARAMIE GOLD PLUS (370 כ”ס) 5 מושבים + RAMBOX ₪ 317,058 ₪ 270,990 8 ₪ 2,090  ₪ 319,178
ראם 2500 LARAMIE GOLD PLUS (370 כ”ס) 6 מושבים ₪ 311,208 ₪ 265,990 8 ₪ 2,090  ₪ 313,298
ראם 2500 LARAMIE GOLD PLUS (370 כ”ס) 6 מושבים + RAMBOX ₪ 317,058 ₪ 270,990 8 ₪ 2,090  ₪ 319,178
ראם 2500 LIMITED (370 כ”ס) 5 מושבים ₪ 331,098 ₪ 282,990 8 ₪ 2,090  ₪ 333,188
ראם 2500 LIMITED PLUS (370 כ”ס) 5 מושבים ₪ 334,608 ₪ 285,990 8 ₪ 2,090  ₪ 336,698
ראם 3500 BIG HORN1 (400 כ”ס) 6 מושבים ₪ 301,848 ₪ 257,990 8 ₪ 2,090  ₪ 303,938
ראם 3500 BIG HORN1 (400 כ”ס) 6 מושבים + RAMBOX ₪ 307,698 ₪ 262,990 8 ₪ 2,090  ₪ 309,788

לנציג מכירות